Yrkeshögskola Gävleorg

Yrkeshögskola Gävleborg samlar samtliga kommuner i länet i ett projekt som ägs av Högskolan i Gävle och ska under tre år (2015-2017) verka för att utveckla yrkeshögskolan i länet.

 

Projektets syfte är: 

  • Utveckla yh-utbildningar som länet behöver för kommande och befintliga behov på arbetsmarknaden genom samverkan med aktörer från såväl utbildningsväsendet som arbetslivet.

  • Skapa strukturer för samverkan mellan yrkeshögskoleanordnare – arbetsliv – Högskolan i Gävle och därmed bidra till arbetet med kompetensförsörjning genom att leverera rätt utbildning vid rätt tidpunkt och bidra till ekonomisk och social hållbarhet i regionen.

  • Stärka och komplettera marknadsföringsarbetet för att göra utbildningsformen mer känd, öka synligheten för länets Yh-utbildningar samt visa den starka kopplingen till yrkeslivet och de yrkesroller som utbildningen leder till.

  • Öka tillgängligheten och bredda rekryteringen till utbildningarna och på så sätt bidra till att stärka individer. Såväl jämställdhet, inkludering, integrering och ålder beaktas.

 

 

 Finansiär tillsammans med ovanstående aktörera är Region Gävleborg

 

                             Hig Logga                            Region Gävleborg